Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Începând cu luna octombrie 2019, inaugurăm anul al treilea al subproiectului „Educație pentru toți” desfășurat în școala noastră, încă din 2017, în cadrul Proiectului Privind Învățământul Secundar (ROSE).

Anul acesta vor fi incluși în activitățile proiectului 184 de elevi din clasele IX-XII, pe care i-am invitat deja să se înscrie, în funcție de opțiuni și nevoi, la una din următoarele activități:

·        „Bacul, mai accesibil decât crezi”, activitate de pregătire remedială la disciplinele care se constituie în probe scrise la examenul de bacalaureat, adresată unui număr de 98 de elevi de liceu, distribuiți în mai multe grupe  astfel:

ü pentru clasele IX-XI, câte 1 grupă de 12 elevi pentru fiecare din disciplinele limba și literatura română și matematică, la fiecare an de studiu, în care sunt selectați elevi din toate clasele paralele;

ü la clasele a XII-a, cei 26 de elevi înscriși sunt distribuiți în 7 grupe astfel: 2 grupe limba și literatura română de câte 13 elevi; 2 grupe matematică de câte 13 elevi; 1 grupă biologie de 8 elevi; 1 grupă fizică de 10 elevi, 1 grupă informatică de 8 elevi.

     „Clubul de info”, activitate de pregătire ce urmărește dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei informatice în vederea creșterii performanțelor școlare la toate disciplinele, adresată unui număr de 38 de elevi din clasele IX-XII, distribuiți în 2 grupe de câte 19 elevi, una de Base-programming și una de Base-TIC.

     „Mai bun, mai încrezător”, activitate de consiliere psihopedagogică adresată unui număr de 48 de elevi, repartizați în 4 grupe de câte 12 elevi, câte una pentru fiecare an de studiu, în care sunt selectați elevi din toate clasele paralele.

Mult succes elevilor și profesorilor care au ales să se implice în acest program de pregătire, un beneficiu pentru fiecare în parte, dar și pentru întrega echipă care asigură, astfel, continuarea lui!