Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Centrul de Examen unde se susțin probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2018 este:

Centrul de Examen nr.6

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI IAȘI

(strada Mitropolit Varlaam, nr.54 - în spatele Casei Sindicatelor)

Candidaţii vor avea asupra lor Cartea de identitate si un instrument de scris de culoare albastră.