Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2019, sesiunea iunie - iulie, respectiv:

 - Limba și literatura română - 1 iulie 2019

 - Matematică - 3 iulie 2019

 - proba la alegere - 4 iulie 2019

se susțin la COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" IAȘI (strada Sărărie, nr. 189)

Candidaţii vor avea asupra lor Cartea de identitate si un instrument de scris de culoare albastră.