Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Tehnician operator procesare text/imagine

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician operator procesare text/imagine, vor fi capabili să îndeplinească următoarele sarcini:

 • introduce texte, grafice, tabele,  construieşte şi compune desene,  scanează, importă imagini (de pe documente sau alte medii) pe suport electronic, în vederea utilizării lor ulterioare, inclusiv pentru transpunerea în alte forme  de  prezentare (pe suport de hârtie, calc, foi transparente, etc.)
 • procesează texte
 • prelucrează imagini şi desene
 • asamblează static şi/sau dinamic texte şi/sau desene şi/sau imagini
 • realizează prezentări pentru demonstraţii, expoziţii
 • transpune documentul pe suport
 • gestionează suporturi de stocare a datelor, documentelor primare şi pe cele listate
 • răspunde de conformitatea datelor, textelor, desenelor, tabelelor şi imaginilor introduse pe suport electronic cu documentele primare
 • salvează periodic şi în situaţii critice datele; păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate;
 • restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe beneficiari să-şi recupereze informaţiile.

Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul procesare text/imagine, comunică eficient cu beneficiarii, cu persoanele din structura ierarhică şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.

Tehnician de telecomunicaţii

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician de telecomunicaţii, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, expoatare şi reparare a reţelelor de telecomunicaţii. Utilizează elementele de bază în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale echipamentelor de telecomunicaţii, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele de telecomunicaţii în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Tehnician operator tehnică de calcul

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician  operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul.

Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Tehnician în automatizări

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician  în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare.

Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Tehnician electrician electronist auto

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician electrician electronist auto, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport rutier.

Electricianul electronist auto va coordona activităţile de testare, întreţinere şi intervenţie asupra automobilului. Toate aceste competenţe se vor forma în şcoală şi în ateliere Service auto specializate.

Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

Absolvenţii nivelului trei avansat, cursuri postliceale, calificarea Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii, vor fi capabili să coordoneze lucrările de realizare, dezvoltare şi întreţinere a reţelelor de date, voce şi cablu Tv, asigurând desfăşurarea lucrărilor de cablare structurată, efectuarea reglajelor, măsurarea parametrilor, identificarea şi depanarea deranjamentelor, instalarea reţelelor şi a echipamentelor terminale precum şi propunerea de soluţii de optimizare a acestora.

Tehnicianul infrastructură reţele de telecomunicaţii are competenţe de muncă în echipă, oferă sprijin membrilor echipei, are abilităţi de comunicare, flexibilitate, iniţiativă, bună organizare, precizie şi gândire pozitivă.

Pregătirea în această calificare oferă absolvenţilor posibilitatea de a ocupa un loc de muncă în cadrul firmelor care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează şi asigură mentenanţa acestora.

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Absolventul învăţământului postliceal având calificarea, Administrator reţele locale şi de comunicaţii va fi capabil să îndeplinească următoarele sarcini: 

 • precizează componentele şi tehnologiile unei reţele de comunicaţii
 • identifică protocoalele TCP/IP şi analizează clasele de adrese IP
 • utilizează cabluri, unelte pentru cablarea structurată, routere în conformitate cu standardele în vigoare
 • conectează un calculator la reţea şi instalează un sistem de operare de reţea
 • asigură securizarea reţelelor şi întreţinerea echipamentelor de reţea