Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

EVALUARE NAȚIONALĂ 2-4-6

Calendar

METODOLOGIE

 

BACALAUREAT

     Ordinul nr.5151/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2022

     Calendarul examenului este parte integrantă a ordinului 5151

     METODOLOGIE

     Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici.

  

EVALUARE NAȚIONALĂ - clasa a VIII-a

     METODOLOGIE de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 - 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

     PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

    Calendar