Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

1973

·     Unitatea şcolară a luat fiinţă la 1 septembrie 1973, prin ordinul nr. 68 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii sub titulatura „Şcoala profesională de pe lângă Întreprinderea Tehnoton Iaşi”, funcţionând în anul şcolar 1973-1974 cu 5 clase de şcoală profesională şi 183 elevi.

1974

·     La 1 septembrie 1974, în local propriu, începe şcolarizarea elevilor şi prin Liceu industrial, noua denumire a instituţiei devenind Liceul Industrial „Tehnoton” Iaşi.

1978 – 1990

·     Denumirea şcolii devine Grupul şcolar de pe lângă Întreprinderea Tehnoton Iaşi ca urmare a diversificării formelor de pregătire şcolară: alături de şcoala profesională şi liceul industrial apare şcoala de specializare postliceală, cursuri de zi, cu durata de 2 ani.

1990 – 2004

·     Unitatea şcolară poartă numele Grupul şcolar industrial „Tehnoton” Iaşi

2004-2005

·     Ultima titulatură a şcolii de vine Grupul şcolar „Tehnoton” Iaşi

1septembrie 2005

·     Şcoala dobândeşte statutul de colegiu, iar noua denumire devine Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi