Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

1 clasă pregătitoare - 22 de locuri

1 clasă a I-a

1 clasă a V-a

LICEU

Filiera tehnologică:
  • Profil tehnic:

      Domeniul producție media:

           1 clasă tehnician operator procesare text imagine - 24 de locuri cod 182

      Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații:

           1 clasă tehnician de telecomunicații - 24 locuri cod 181

           2 clase tehnician operator tehnică de calcul - 48 de locuri cod 181

 ŞCOALA PROFESIONALĂ

        Domeniul electric:

           1 clasă electrician exploatare joasă tensiune - 24 de locuri cod 567

ŞCOALA POSTLICEALĂ

       Domeniul informatică:

           1 clasă tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii - 28 de locuri