Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

1 clasă pregătitoare

1 clasă a I-a

1 clasă a V-a

LICEU

Filiera tehnologică:
  • Profil tehnic:

      Domeniul producție media:

           2 clase tehnician operator procesare text imagine - 56 de locuri - cod 182

      Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații:

           1 clasă tehnician operator tehnică de calcul - 28 de locuri - cod 181

 ŞCOALA PROFESIONALĂ

     Domeniul electronică, automatizări:

         1 clasă electronist aparate și echipamente - 28 de locuri - cod 551

      Domeniul electric:

         1 clasă electrician exploatare joasă tensiune - 28 de locuri - cod 567

ŞCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul informatică:

          1 clasă tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii - 28 de locuri