Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

1 clasă pregătitoare

1 clasă a I-a

 

LICEU

Filiera tehnologică:
  • Profil tehnic:

      Domeniul producție media:

           1 clasă tehnician operator procesare text imagine   

      Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații:

          1 clasă tehnician de telecomunicații 

          1 clasă tehnician operator tehnică de calcul

 ŞCOALA PROFESIONALĂ

       Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații:

         1 clasă electronist rețele de telecomunicații  

ŞCOALA POSTLICEALĂ

      Domeniul informatică:

          1 clasă tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii