Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

 Întâlnire de lucru - Raport de bilanț după primul an de proiect

Miercuri, 2 octombrie 2019, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași a avut loc întâlnirea de lucru a echipei de experți ai proiectului ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”, COD SMIS 108846, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Beneficiarul proiectului este INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI, având ca parteneri S.C. DANKE CONSULTING S.R.L. și Fundaţia EDINFO Iași.

Unitățile de învățământ partenere în proiect sunt:

  • Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iaşi,
  • Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi,
  • Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti,
  • Liceul Tehnologic Vlădeni,
  • Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iaşi,
  • Şcoala Profesională Lespezi,
  • Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi,
  • Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani, Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani,
  • Liceul Tehnologic de Transporturi 
  • Construcţii Iaşi și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Iași.

 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate activitățile desfășurate în perioada de referință 3 iunie 2018 – 31 iulie 2019, au fost analizate rezultatele de etapă înregistrate după primul an de proiect, au fost identificate aspectele ce necesită îmbunătățire și s-a propus un plan de măsuri ce urmează a fi implementat, astfel încât în final să fie realizate obiectivele propuse.
La activitate a participat și conducerea instituției, reprezentată de Inspectorul școlar general, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș și Inspectorul școlar general adjunct, prof. Mihaela Mariana Țura.