Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

 

Digital Ambassadors of Cultural Heritage ( 2020-2022)

C:\Users\Maria\Desktop\Digital Ambassadors + materiale pt proiecte\logo proposal TURKEY.jpgC:\Users\Maria\Desktop\Digital Ambassadors + materiale pt proiecte\Digital Ambasador\rezulttate Digital\logouri si mascota\logo ambassadors etwinning.jpeg

Patrimoniul cultural include cultura tangibilă (cum ar fi clădiri, monumente etc.), intangibilă (cum ar fi folclorul, tradițiile) și patrimoniul natural (inclusiv peisaje și biodiversitate). Toate țările și societățile împărtășesc aceste valori iar guvernele acordă multă importanță conservării acestora pentru generațiile viitoare. Mai mult decât atât, conservarea patrimoniului a devenit o ancoră a industriei turistice globale, o importantă contribuție la valoarea economică a comunităților locale. Astăzi, rolul patrimoniului cultural a fost recunoscut, reprezentând un factor de coeziune a comunităților prin valori împărtășite.

Scopul proiectului este studierea acestei problematici și crearea unei hărți digitale care să cuprindă elemente reprezentative din cele șase componente identificate ale patrimoniului cultural: patrimoniul industrial, patrimoniul educației, patrimoniul migranților, patrimoniul natural, patrimoniul stilului de viață tradițional. Astfel, se vor pregăti jocuri digitale și jocuri de societate despre patrimoniul cultural, se vor realiza materiale video despre pe aceeași temă, un joc de ”vânătoare de comori” adaptat tematicii proiectului.

Elevii vor avea ocazia să folosească limba engleză și câteva cuvinte de bază ale limbilor vorbite în țările partenere. Profesorii vor avea, de asemenea, oportunitatea de a-și îmbunătăți și de a-și consolida abilitățile de utilizare a instrumentelor moderne folosite în educație (instrumente WEB 2.0, instrumente educaționale, instrumente de comunicare, design-ul unei pagini web, eTwinning, învățare CLIL) și vor putea realiza comparații cu sistemele educaționale din țările partenere.

Proiectul, Digital Ambassadors of Cultural Heritage, este un parteneriat școlar încheiat între șase școli din cinci țări: Turcia, România, Portugalia, Letonia și Lituania. În timpul proiectului, partenerii vor putea identifica asemănări și deosebiri în cultură, tradiții și stilul de viață, asimilând astfel principiul fundamental al Uniunii Europene: ”Unitate în diversitate”. 

În anul școlar 2020-2021, activitatea proiectului s-a desfășurat online, pe platforma europeană eTwinning. Astfel, pe 31 mai 2021, am încheiat o etapă fructuoasă din toate punctele de vedere în cadrul proiectului Erasmus+ Digital Ambassadors of Culture Heritage, varianta eTwinning. Profesorii și elevii au învățat multe despre patrimoniul cultural al partenerilor din Turcia, Letonia, Lituania, Portugalia, au folosit diferite aplicații și programe digitale pentru realizarea unor materiale: postere, prezentări, videoclipuri și și-au consolidat competențele de limbă engleză în timpul etapelor de lucru în echipe mixte. Profesorii, elevii și părinții au colaborat, s-au implicat mult în activitățile propuse. La capitolul jocuri despre patrimoniul cultural, ultimul concurs, elevii noștri au obținut rezultate foarte frumoase: Daniel Andreiescu, locul I, Robert Chelariu, locul II (clasa a VIII-a) și Emanuel Pal, locul al III-lea (nivel liceal).  De asemenea, ca o încununare a rezultatelor foarte bune de până acum, doi profesori s-au înscris la obținerea certificatului de calitate pentru activitățile desfășurate cu elevii  pe  întreg anul trecut și au obținut acest certificat care demonstrează  asigurarea calității actului didactic în școala  noastră și prin intermediul proiectelor Erasmus+.

Întâlnirea finală online pentru anul școlar  2020-2021, pe platforma europeană etwinning:

https://www.youtube.com/watch?v=6mFzdm-FG5U&t=5s

 

Profesor coordonator,

Maria Miron