Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Întâlnire de proiect - Spania

În perioada 23-30 septembrie 2018, trei cadre didactice de la CTETc „Gheorghe Marzescu ”- Maria Miron, coordonator, Ghita Trandafir-director,  profesor Elena Semen   și 4 elevi au participat la activitățile care au avut loc în Torrevieja, Spania, Colegio Publico LAS CULTURAS în cadrul  celei de a treia reuniuni  a  proiectului Erasmus + KA2- ” MADDmusic, art, drama, dance in the classroom”, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+.        

Proiectul   se adresează elevilor de 6-12 ani, în special învățământului primar.  Organizațiile partenere provin din Portugalia (Manteigas), România (Iași), Turcia (Ankara), Croația (Slavonski Brod), Grecia (Heraklion),  Spania (Torrevieja) și Finlanda ( Alavus). 

Scopul proiectului MADD este de a îmbunătăți abilitățile de învățare ale elevilor prin muzică, artă, teatru și dans, pentru prevenirea abandonului școlar. 

În prima zi, s-a vizitat școala,  am participat la un workshop atât elevii cât și profesorii, d-na prof El. Semen a  demonstrat lecția Copacul prieteniei la clasa a V-a C, elevii au asistat  la diferite lecții alături de elevii spanioli, profesorii au dezbătut realizarea raportului intermediar. Elevii au petrecut timpul liber în familii, iar profesorii au făcut turul orașului. A doua zi, s-a participat la activități pe apă la Marina Internațional Harbour, beneficiind de instructori. A treia zi a fost organizat Festivalul Școlii, activități dedicate Zilei Internaționale a limbilor, un workshop, un spectacol flamenco. A patra zi am beneficiat de o excursie documentară, am vizitat centrul istoric al orașului Valencia, Acvariul. În ultima zi, atât elevii cât și profesorii au observat lectii de tip MADD în școala spaniolă, profesorii s-au intalnit pentru raportarea intermediară și pentru stabilirea sarcinilor pentru reuniunea din Portugalia. Următoarea zi, am petrecut-o la Barcelona, vizitând cu elevii cele mai importante puncte de atracție turistică din acest oraș. 

Rezultate:

 Asistențe la ore în școala parteneră pentru cunoașterea metodologiei, programei, sistemului de învățământ spaniol, mijloacelor de învățământ, nivelului elevilor spanioli față de nivelul elevilor noștri;

 6 lecții MADD ținute de partenerii școlii gazde;

 Lecția “Copacul prieteniei”, prof Elena Semen;

 Participarea elevilor noștri la lecțiile ținute de profesorii spanioli, la activitățile libere din școală;

 Integrarea  elevilor noștri  în familiile spaniole, cunoașterea programului din familie, petrecerea timpului împreună;

 Participarea elevilor noștri la activități pe apă, specifice orasului gazdă;

 Vizitarea orașului Torrevieja; cunoașterea ocupațiilor principale ale locuitorilor: pescuit, extragerea sării din lacurile sărate din preajmă, construcții și, mai ales, turismul;

 Excursie culturală în Valencia; îmbogătirea educației interculturale;

 Dezvoltarea competențelor lingvistice; creșterea motivației pentru învățare;

 Creșterea spiritului de toleranță și nondiscriminare între elevi din 7 țări partenere, exemplu fiind chiar școala LAS CULTURAS care are elevi de foarte multe naționalități, provenind din culturi diferite.

Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Profesor coordonator,

Maria Miron

 Echipa de proiect, la primărie

Diplomați
Copacul prieteniei, lecție MADD, susținută de prof. Elena Semen
Copacul prieteniei