Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

Întâlnire de proiect - România

În prima zi a întâlnirii, oaspeții din Finlanda,Spania, Turcia, Portugalia, Croația, Grecia au fost primiți cu pâine și sare, au admirat spectacolul pregătit de elevii noștri: cântece tradiționale, cântece pentru copii, dansuri tradiționale pentru 7 țări, rock, scenete, activități pregătite de prof. Petronela Popovici, Elena Semen, Nicoleta Sandu, Teodora Olaru, Nicoleta Lucaciu.

În continuare s-a vizitat școala, s-a intrat la clase până la clasa a VI-a, la informatică și la educație tehnologică.

Activitatea a continuat cu dezbateri despre realizarea raportului final, iar după prânz s-a efectuat un tur al orașului cu vizitarea Teatrului Național și a Palatului Culturii.

A doua zi au avut loc lucrările Simpozionului Internațional  INTERACTIVE METHODS AND GOOD PRACTICE FOR PREVENTING  DROPOUT IN EUROPEAN SCHOOLS, la care au participat  invitați ai partenerilor locali : Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, ISJ Iași, CCD, CJRAE, Palatul Copiilor și profesori din cele 7 școli partenere., din județul Iași și alți colegi care au prezentat direct metode,  bune practici de tip MADD.

Felicitări elevilor de clasa a XI-a B pentru dramatizarea Luceafărului de M. Eminescu, experiment în care au fost îndrumați de prof. Adina –Maria Baibarac și elevului Cătălin Mariaș, cl.a XII-a B, care a prezentat metoda Storytelling și filmulețul Regina Maria, îndrumat de prof. Ecaterina Lombadă.

După amiază,  partenerii au continuat turul orașului cu vizitarea Bibliotecii Gheorghe Asachi, Sala pașilor pierduți, Parcul Copou, Parcul Expoziției, Grădina Botanică.

În zilele de 23-24 mai s-a realizat o vizită de documentare despre istoria, cultura și tradițiile  din regiunea Moldovei, având ca obiective de vizitat: Muzeul de sculptură Ioan Irimescu, , Cetatea Sucevei, Mănăstirile Gura Humorului, Voroneț, Muzeul Oului cu un workshop de pictat ouă, Cetatea Neamtului și o seară culturală în cadrul căreia s-au înmânat certificatele Erasmus+.

Considerăm că reuniunea transnațională din România a fost un succes pentru școala noastră pentru că:

- partenerii noștri au avut ocazia să vadă rezultatele activităților noastre din ultimii doi ani în proiectul Erasmus+ MADD;

- s-au stabilit coordonatele raportării finale și a colaborărilor viitoare;

- s-a realizat o diseminare locală, județeană, națională, internațională cu o participare extrem de numeroasă la lucrările Simpozionului Internațional, finalizat cu un volum în format electronic cu ISBN,  cu participanți din 10 țări , ceea ce demonstrează interesulprofesorilor de pretutindeni pentrutema abordatăți posibile soluții de ameliorare și rezolvare a problemelor vizate;

- partenerii noștri au cunoscut mai bine istoria, cultura și tradițiiledin România, prin intermediul workshopului de încondeiere de ouă, cât și prin vizitarea unor obiective istorice și culturale din orașul nostru.

Mulțumim tuturor profesorilor care s-au implicat și au organizat activitățile acestei reuniuni.