Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

“ENTEGRASYONDA SANAT VE SPORUN GUCU”

nr. 2018-1-TR01-KA229-059992-3

Scopul proiectului

          Integrarea școlară a elevilor imigranți, rromi, a elevilor cu CES, a elevilor întorși din străinătate

Participanţi

Participanții sunt manageri de școală, elevi, profesori, părinți, educatori și alte părți ale societății. De asemenea, vor fi utilizate rețelele media și de comunicare. Participanții au fost aleși în funcție de nevoile și scopurile proiectelui şi de experiența instituțiilor. În Grecia va fi o activitate muzicală; sport în România; teatru în Bulgaria; artă în Spania. Participarea publicului țintă se va face  cu sprijinul coordonatorilor locali de proiect.

În timp ce profesorii se alătură mobilității proiectului, elevii și părinții se vor alătura înainte și după întâlniri, la cursuri și seminarii. Studenții imigranți și dezavantajați vor participa pregătind postere, ziarul, buletinul, albumele, expozițiile, concertele și concursurile.

1. Teatru: se va face folosind metoda improvizării. După cursul de teatru, elevii vor realiza o piesă sub numele de conștientizare. Părinții, personalul școlii și alții se pot alătura fără nicio rezervă.

2. Muzică: elevii se vor alătura concertului solo / corului prin dans. Părinții, personalul școlii și alții se pot alătura fără nicio rezervă.

3. Artă: elevii vor putea face cursurile de artă și lucrări pentru expoziție. Părinții, personalul școlii și alții se pot alătura fără nicio rezervă.

4. Sport: Studenții se vor alătura activităților sportive, turneelor și competițiilor. Părinții, personalul școlii și alții pot privi  şi se pot alătura fără nicio rezervă.

5. Toate activitățile vor fi făcute sub forma unui festival (în Turcia).

Elevii care vor lua parte la Proiect au vârste cuprinse între 11 şi 14 ani.

Sarcini şi responsibilităţi

În proiectul nostru vor fi 5 parteneri și aceştia au responsabilități diferite. Ei ar trebui să coopereze.

TURCIA: Ca țară coordonatoare, trebuie să comunice și să împărtășească pregătirile și lucrările. Aceștia sunt responsabili de alegerea profesorului Erasmus Club, de platformele media sociale, de site-urile web etc. Pentru fiecare Ltt, păstrează rezultatele sondajului și evaluării. Ei vor face un Festival de învățare prin combinarea tuturor activităților (artă, muzică, sport, teatru) și vor pregăti un almanah al proiectului.

BULGARIA: Vor fi gazda proiectului și vor pregăti activități de teatru și dramă sub numele "Descoperă-te pe tine însuţi". Ei vor ghida participanții în timpul activităților de 5 zile.

GRECIA: Vor pregăti activități de formare și muzică pentru elevii vizați, sub numele de "O atingere vocală". Ei vor ghida participanții în timpul activităților de 5 zile.

SPANIA: Vor ghida și sprijini participanții la activitățile de artă sub numele de "Culori libere" (sau "Culori vii"). Vor împărtăși efectele utilizării artei asupra imigranților și a elevilor dezavantajați.

ROMANIA: Vor împărtăşi şi vor prezenta rezultatele activităţilor sportive numite "Arată plin de viaţă!" (Să facem mişcare!) şi concursuri sportive. Ei vor ghida participanții în timpul activităților din 5 zile.

TOŢI PARTENERII:

- vor face o întâlnire de prezentare a proiectului profesorilor, elevilor, personalului școlii, părinților și instituțiilor de învățământ  în care să menţioneze scopul proiectului, publicul-țintă și achizițiile.

- vor preciza criteriile de alegere a participanților;

- vor alege participanții împreună cu comisia de participare;

- vor pregăti participanții din punct de vedere pedagogic, cultural și al limbii;

- vor aplica deciziile activităților LTT, vor desfășura activități sportive și artistice;

- vor pregăti logoul, albumul, buletinul și prezentările pentru introducerea țării și regiunii;

- vor face o echipă de management a proiectului;

- vor desfășura  si  disemina activitățile;

- vor raporta activitățile pe o perioadă de 3 luni;

- vor comunica cu partenerii

Coordonator,

Prof. Maria Miron

Gallery - Integration

 • dobrich4.jpg
 • creta14.jpg
 • creta4.jpg
 • creta1.jpg
 • dobrich6.jpg
 • creta11.jpg
 • dobrich2.jpg
 • creta12.jpg
 • creta13.jpg
 • creta7.jpg
 • creta6.jpg
 • logo.jpg
 • creta5.jpg
 • dobrich8.jpg
 • creta8.jpg
 • creta2.jpg
 • creta9.jpg
 • creta10.jpg
 • dobrich1.jpg
 • dobrich5.jpg