Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

 

Misiunea şcolii

 

Remodelarea dinamică a capacităţii educaţionale a şcolii, bazate pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii şi la exigenţele cerute de integrarea europeană. 

"START ÎN ŞCOALA MEA"

Viziunea şcolii    

Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi este instituţia de învăţământ în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile, în care se vor încuraja competiţia şi performanţa, se va forma gândirea critică a elevilor cărora li se vor crea şanse reale de orientare în carieră şi de ocupare a unei poziţii adecvate pe piaţa forţei de muncă.

Valorile educaţionale pe care şcoala noastră le promovează sunt:

  • respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
  • asumarea responsabilităţii;
  • competitivitate;
  • cultivarea iniţiativei;
  • competenţă;
  • toleranţă;
  • acceptarea diversităţii;
  • promovarea succesului şi a eficienţei;
  • disciplina muncii;
  • cultivarea adevărului.